Presentatie
Belangrijke info
Zoek
Voorwaarden - Bijzondere voorwaarden
BIJZONDERE VOORWAARDEN

1. De prijzen omvatten:
- de reis per autocar en de diensten zoals aangegeven onder « INCLUS/INBEGREPEN », « NON INCLUS/NIET INBEGREPEN ».
- de geldende BTW.

2. In de prijzen zijn niet inbegrepen:
onder andere
- de kosten voor paspoort, visum, inentingen en andere formaliteiten.
- de verzekeringspremie voor annulatie/bijstand/bagage
- persoonlijke uitgaven, fooien, ...

3. Fooien zijn niet verplicht: een eventuele gratificatie jegens het personeel wordt volledig aan de appreciatie van de klant overgelaten.

4. Bagage.
Bagage is beperkt tot een valies (of reiszak) van 15 kg per persoon en een kleine handbagage.
De passagier is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn bagage. Bagage zal identificeerbaar moeten zijn dmv een etiket met naam en adres van de passagier.
Laat in geen geval kostbare voorwerpen achter in het voertuig.
We wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal of schade aan bagage.
We raden u warm aan om een verzekering terzake af te sluiten.

5. Reisformaliteiten.
Het hoort tot de verplichting van de niet-belgische reiziger persoonlijk inlichtingen in te winnen bij de competente autoriteiten inzake nodige dokumenten en formaliteiten voor zijn reis (identiteitskaart, geldig paspoort, visum, attest van inenting en andere). De eventuele informatie terzake verschaft zijn het enkel ten titel van inlichting. Kinderen moeten vergezeld zijn van familiehoofd of voogd, of moeten in het bezit zijn van een gelegaliseerd attest bij dewelke zij de reis toestaan.

6. Programma
De inlichtingen door Scenic Tours verschaft zijn aan de beste bronnen geput en ter goeder trouw. Zij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële fouten noch omstandigheden waar zij geen vat op heeft en wijst alle verantwoordelijkheid af voor informatie allerhande door derden verschaft ten titel van inlichting.

7. Ophaaldienst.
Deze dienst wordt, hetzij gratis hetzij tegen vergoeding, aangeboden enkel en alleen op basis van de plaats(en) overeengekomen met de klant en vermeld op de Bestelbon. De reiziger is verantwoordelijk voor alle eventuele schade en kosten die voortvloeien uit het niet respecteren van deze overeenkomst.

8. Dieren.
Om hygienische redenen kunnen dieren aan boord niet aanvaard worden.

9. Betaling.
Een voorschot van 30 % (ter bevestiging van uw boeking), het saldo 7 dagen voor vertrek.

10.Annulatie door de reiziger.
De annulatie veroorzaakt kosten die in ieder geval integraal verschuldigd zijn.
- tot 42 dagen voor vertrek: 25 €
- van de 41e tem 30e dag voor vertrek: 10% van het totaal van de reis.
- van de 29e tem 15e dag voor vertrek: 50% van het bedrag van de reis.
- van de 14e tem 8e dag voor vertrek: 75% van het bedrag van de reis.
- van de 7e dag voor vertrek tem de dag van vertrek, of in geval van niet-aanmelding bij vertrek: 100% van de totale reissom.

11.Modificatie door de reiziger
Een modificatie mbt de naam, de diensten, de plaats van ophaling en andere kunnen aanvaard worden tot 10 dagen voor de vertrekdatum, middels modificatiekosten van 12,50 € per dossier.

12. Annulatie door de organisator.
Scenic Tours behoudt zich het recht voor om elke reis die het vereiste minimum aantal deelnemers niet bereikt te annuleren .

13. Rechtspraak.
Alle betwistingen zullen voor de rechtbank van Dinant gedaagd worden.
Scenic Tours sprl

Chaussée Romaine, 10
B-5500 Dinant
België

tel/fax: +32-(0)82-21 96 37
GSM: +32-(0)475-24 26 50
email: info@scenic-tours.be
Creatie datum : 29/07/2004 @ 22:30
Laatste wijziging : 01/09/2017 @ 11:03
Categorie : Voorwaarden


Print preview Print preview     Print deze pagina Print deze pagina


^ Boven ^